Mensil do rozgryzienia i żucia 25mg x 8 tabletek Potencja⁸³ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Mensil do rozgryzienia i żucia 25mg x 8 tabletek

MENSIL MAX, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia. Sildenafilum

Farmaceuta radzi

Naturalna Viagra? Jak działa korzeń maca? Korzeń maca nie tylko ułatwia erekcję i pozwala utrzymywać ją dłużej, ale przede wszystkim korzystnie wpływa na libido. Głównym powodem, dla którego korzeń maca efektywnie wpływa na poprawę sprawności seksualnej, jest zawarte w nim białko. Tym samym przyjmowanie go dostarcza ciału niezbędnych aminokwasów, w tym argininy, stanowiącej aż 80% składu białka płynu nasiennego.  L-arginina usprawnia dopływ krwi do organów płciowych.Podnosi także ruchliwość i liczbę plemników. Na pierwsze pozytywne efekty stosowania suplementów diety z korzeniem maca w postaci tabletek nie trzeba długo czekać. Jeśli jesz je codziennie – najlepiej na 10-15 minut przed śniadaniem, by poprawić ich przyswajanie – nawet po niespełna miesiącu możesz zauważyć poprawę w sferze łóżkowej. 

Nauka Natura
+
+
Cena
49,46 zł
w tym VAT
Opis
Mensil
Opis produktu 
Mensil zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów  fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Mensil jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji  definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
Przeciwskazania 
 • Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do  niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
 • Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ  ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia  tętniczego.
 • Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak lek Mensil, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Mensil należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką w przypadku:
 • Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
 • Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
 • Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
 • Choroby wrzodowej lub przy zaburzeniach krzepnięcia krwi (takich jak hemofilia).
 • Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku
 • Mensil i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • Leku Mensil nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Leku Mensil nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Mensil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Tacy pacjenci nie powinni stosować dawki leku Mensil wyższej niż 25 mg.
Dzieci i młodzież
Leku Mensil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Mensil z jedzeniem, piciem i alkoholem
Lek Mensil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposóbmaksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Mensil, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Lek Mensil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Mensil może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Mensil. Lek Mensil zawiera 2,15 mg aspartamu (E 951) w jednej tabletce. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania.Lek Mensil zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Jak stosować?
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Zalecana dawka leku Mensil to 25 mg. Lekarz po konsultacji może zalecić inny sposób dawkowania. Leku Mensil nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.Lek Mensil należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki nie wymagają popijania.W przypadku wrażenia, że działanie leku Mensil jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Mensil umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Mensil jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Mensil może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
Przedawkowanie 
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. 
Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.
Nie należy stosować większej ilości tabletek niż wskazano w ulotce dla pacjenta.Należy skontaktować się z lekarzem w razie przyjęcia większej ilości tabletek niż zalecono.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Mensil są zwykle łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Mensil i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
− Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów).
Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.5/6
− Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często.
Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.
− Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów).
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
− Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko.
− Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko.
Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie 
ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
− Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.
Ostrożności 
Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): ból głowy.
Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.
Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku zawierającego syldenafil. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.
Przechowywanie 
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Pojemność 
8 tabletki 
Producent 
 HASCO-LEK
Szczegóły
3341675
LEK OTC
tabl.do rozgr.i żucia
8 tabl.
Dostawa

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

CZAS DOSTAWY

(dni robocze)

DPD KURIER

11,99 zł.

1 DZIEŃ

DPD PUNKT ODBIORU/ ŻABKA

11,99 zł.

1 DZIEŃ

ODBIÓR OSOBISTY*

SPECJALISTYCZNY KURIER POCZTEX**

DARMOWA

12,99 zł.

PON - PT 7:00 - 20:00

SOBOTA  7:00 - 15:00

2 DNI

INPOST PACZKOMATY***

INPOSTA KURIER 

12,99 zł.

12,99 zł.

1-2 DNI

1 DZIEŃ

 

*DARMOWY ODBIÓR  w aptece Narutowicza 83 i 1 Maja 36, Lublin.

** Metoda dostawy zalecana w przypadku zamówienia leków i produktów, które powinny być przewożone w odpowiedniej temperaturze.

*** Do paczkomatów nie wysyłamy LEKÓW OTC!

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 299 ZŁ.

Wszystkie zamówienia wysyłamy tego samego dnia/ do 24 h po otrzymaniu płatności.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawa wyłącznie na terenie Polski.

Zapytaj farmaceutę
Cena
26,71 zł
w tym VAT
Cena
26,71 zł
w tym VAT
Dostępny

Inne produkty

Ponad 3000 zweryfikowanych opinii

Podobne produkty

Sprawdź, jakim produktom zaufali inni