Za współpracę handlową i marketingową z aptekarską dokładnością opowiadają:

Marcin  – mgr inż., excel to dla niego prawdziwe panaceum, nowe oferty  tylko od sprawdzonych kontrahentów. Pisz wprost, co Cię boli na adres marcin@na83.pll Znajdziemy rozwiązanie.

Anna – magister zdrowych relacji, odpowiedzialna za: media/ marketing/ redakcję tekstów/ projekty specjalne. Zaprasza ekspertów w dziedzinie zdrowia do rozmowy o wspólnym projekcie. Zastaniesz mnie pod adresem anna@na83.pl