Apap Intense tabletki powlekane 200mg+500mg x 10 tabletek

Producent : US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rodzaj: LEK OTC

Opis

APAP intense

200 mg + 500 mg tabletki powlekane

Ibuprofen + Paracetamol

W CZYM MOŻE POMÓC?

Na uporczywy, intensywny ból i ból ze stanem zapalnym, np.:

krzyża,

reumatyczny,

zapalenie stawów,

ból mięśni,

ból menstruacyjny,

ból głowy,

migrena,

inne.

Na ból wymagający silniejszego działania przeciwbólowego niż ibuprofen lub paracetamol stosowane oddzielnie (pkt. 4.1 ChPL Apap Intense)

Jak stosować?

Jedna tabletka do 3 razy na dobę popijana wodą.

Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie dwie tabletki, nie częściej niż trzy razy na dobę.

Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę między kolejnymi dawkami.

Ostrzeżenie

Lek przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia.

Nie należy przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu 24 godzin.

Pacjent powinien skontaktować się z lekarzem jeśli objawy utrzymują się lub nasilają się lub gdy konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez okres dłuższy niż 3 dni.

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

APAP intense

200 mg + 500 mg tabletki powlekane

Ibuprofen + Paracetamol

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek APAP intense i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP intense

3.Jak stosować lek APAP intense

4. Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek APAP intense

6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek APAP intense i w jakim celu się go stosuje

Lek APAP intense zawiera dwie substancje czynne (odpowiedzialne za działanie leku), są to ibuprofen

i paracetamol.

Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Działanie leków z grupy NLPZ polega na łagodzeniu bólu, zmniejszaniu obrzęku i obniżaniu wysokiej

temperatury ciała.

Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból i gorączkę.

Lek ten jest szczególnie odpowiedni do uzyskania silniejszego działania przeciwbólowego niż

w przypadku zastosowania samego ibuprofenu lub samego paracetamolu.

APAP intense stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu łagodnego lub umiarkowanego bólu związanego

z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu

mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów, leczeniu objawów przeziębienia

oraz grypy, bólu gardła lub gorączki.

Lek APAP intense jest przeznaczony dla osób dorosłych w wieku od 18 lat.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować

się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku APAP intense

Kiedy nie stosować leku APAP intense

− jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki zawierające paracetamol,

− jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, kwas

acetylosalicylowy (aspiryna) w dużych dawkach (powyżej 75 mg na dobę) lub inne leki

z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w tym inhibitory

cyklooksygenazy-2 (COX-2),

− jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

− jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwbólowe z grupy

NLPZ,

− jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie lub krwawienie w obrębie żołądka lub

dwunastnicy (jelito cienkie),

− u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi (koagulacji),

− u pacjentów z niewydolnością serca, wątroby lub nerek,

− w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku APAP intense należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą,

jeśli:

- pacjent jest w podeszłym wieku,

- pacjent ma lub miał astmę,

- występuje zaburzenie czynności nerek, serca, wątroby lub jelit,

- występuje toczeń rumieniowaty układowy (SLE) – choroba autoimmunologiczna

oddziaływująca na tkankę łączną, powodująca bóle stawów, zmiany skórne oraz zaburzenia

czynności niektórych narządów lub inne mieszane choroby tkanki łącznej,

- występują zaburzenia jelitowo-żołądkowe lub przewlekłe, zapalne choroby jelit

(np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna),

- pacjentka jest w pierwszych 6 miesiącach ciąży lub w okresie karmienia piersią,

- pacjentka planuje zajście w ciążę,

- u pacjenta występuje zakażenie — patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się

z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności, gdy są stosowane w dużych

dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku lub czasu trwania leczenia.

Reakcje skórne

Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku APAP intense.

Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne

objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną,

ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

Zakażenia

APAP intense może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym APAP

intense może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji

prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez

bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent

przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają,

należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przed zastosowaniem leku APAP intense pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą,

jeśli:

- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce 

piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, cierpi na chorobę tętnic

obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli

przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny, TIA);

- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie

cholesterolu, w jego rodzinie występowała choroba serca lub udar, bądź jeśli pacjent pali tytoń.

Lek APAP intense a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie

lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku APAP intense nie należy stosować:

- z innymi lekami zawierającymi paracetamol,

- z innymi lekami z grupy NLPZ takimi jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen.

Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ niektóre leki mogą oddziaływać z lekiem APAP

intense, np.:

- kortykosteroidy w tabletkach,

- antybiotyki (np. chloramfenikol lub chinolony),

- leki przciwwymiotne (np. metoklopramid, domperydon),

- leki pobudzające pracę serca (np. glikozydy),

- leki obniżające stężenie cholesterolu (np. cholestyramina),

- leki moczopędne (ułatwiające wydalanie nadmiaru wody),

- leki hamujące reakcję odpornościową (np. metotreksat, cyklosporyna, takrolimus),

- leki stosowane w leczeniu manii lub depresji (np. lit lub selektywne inhibitory zwrotnego

wychwytu serotoniny, SSRI),

- mifepryston (lek powodujący przerwanie ciąży),

- leki stosowane w leczeniu HIV (np. zydowudyna).

Lek APAP intense może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie

leku APAP intense. Na przykład:

- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu

zakrzepów, takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);

- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne,

np. atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, np. losartan).

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem APAP intense,

dlatego przed zastosowaniem APAP intense z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza

lub farmaceuty.

Stosowanie leku APAP intense z jedzeniem i piciem

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych, lek APAP intense należy

przyjmować w trakcie jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie stosować

w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w pierwszych

6 miesiącach ciąży.

APAP intense może powodować trudności z zajściem w ciążę.

Ibuprofen: Ibuprofen należy do grupy leków, które mogą wpływać niekorzystnie na płodność u kobiet.

Działanie to jest przemijające po zaprzestaniu stosowania leku. Należy poinformować lekarza, jeśli

kobieta planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę.

Paracetamol: Lek APAP intense można stosować w okresie ciąży, jeżeli występuje taka konieczność. 

Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia

bólu/gorączki. Jeśli ból i (lub) gorączka nie ustępuje bądź jeśli konieczne jest częstsze przyjmowanie

leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

APAP intense może wywoływać zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i senność.

Jeżeli objawy takie wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń lub maszyn.

3. Jak stosować lek APAP intense

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości zwróć się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: zalecana dawka to 1 tabletka, przyjmowana podczas posiłku i popijana wodą, nie częściej

niż 3 razy na dobę.

Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy dawkami.

Jeśli po przyjęciu jednej tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie dwie tabletki,

nie częściej niż trzy razy na dobę.

Nie przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu 24 godzin (co odpowiada 1200 mg ibuprofenu

i 3000 mg paracetamolu na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek przeznaczony do krótkotrwałego stosowania doustnego.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres niezbędny do złagodzenia

objawów. Nie należy stosować leku APAP intense dłużej niż przez 3 dni. W przypadku utrzymywania

się lub nasilenia objawów, należy skonsultować się z lekarzem Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy

(takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem

(patrz punkt 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP intense

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku APAP intense, lub w razie przypadkowego

zażycia leku przez dziecko, należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego

szpitala, aby uzyskać informacje na temat ryzyka oraz wskazówki do dalszego postępowania.

Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, ból brzucha, wymioty (mogą w nich występować

ślady krwi), ból głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację oraz oczopląs. W związku z przyjęciem

dużych dawek leku zgłaszano występowanie senności, bólu w klatce piersiowej, kołatania serca, utraty

przytomności, drgawek (głównie u dzieci), osłabienia i zawrotów głowy, obecności krwi w moczu,

uczucia zimna i trudności z oddychaniem.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki tego leku należy skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli

pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko wystąpienia z opóźnieniem poważnego uszkodzenia

wątroby po przyjęciu nadmiernej dawki paracetamolu.

Pominięcie zastosowania leku APAP intense

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia

dawki należy ją przyjąć jak najszybciej, a kolejną dawkę nie wcześniej niż po 6 godzinach.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE oraz skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią:

- zgaga, niestrawność,

- objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (silny ból brzucha, krwawe wymioty

lub wymioty zawierające cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy,

krew w stolcu, czarne smoliste stolce),

- objawy zapalenia opon mózgowych takie jak sztywność karku, bóle głowy, nudności lub

wymioty, gorączka lub uczucie dezorientacji,

- objawy ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu,

nasilenie astmy),

- ciężkie reakcje skórne, określane jako zespół DRESS (częstotliwość nieznana).

Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz

zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek).

Inne możliwe działania niepożądane

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

- bóle brzucha lub złe samopoczucie, nudności lub wymioty, biegunka,

- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (w badaniach krwi).

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

- ból głowy i zawroty głowy, gazy i zaparcia, wysypka, obrzęk twarzy,

- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub zwiększenie liczby płytek krwi (komórki krwi

biorące udział w krzepnięciu krwi).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób)

- zmniejszenie liczby krwinek (objawiające się bólem gardła, owrzodzeniem jamy ustnej, objawami

grypopodobnymi, silnym zmęczeniem, niewyjaśnionymi krwawieniami, powstawaniem siniaków

oraz krwawieniami z nosa),

- zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, uczucie wirowania,

- dezorientacja, depresja, omamy,

- zmęczenie, ogólne złe samopoczucie,

- ciężkie reakcje skórne, w tym powstawanie pęcherzy,

- wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody w organizmie,

- zaburzenia czynności wątroby (objawiające się zażółceniem skóry oraz białkówek oczu),

- zaburzenia czynności nerek (objawiające się zwiększonym lub zmniejszonym oddawaniem

moczu, puchnięciem nóg),

- niewydolność serca (objawiające się dusznością, obrzękiem).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- Czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami podskórnymi oraz pęcherze, głównie w okolicy

fałdów skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z towarzyszeniem gorączki we wczesnych

etapach terapii (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać

przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz również punkt 2.

Stosowanie leków takich jak APAP intense może być związane z nieznacznie podwyższonym ryzykiem

wystąpienia ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru (patrz punkt 2).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Dotyczy to również jakichkolwiek skutków ubocznych niewymienionych w tej ulotce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek APAP intense

Lek ten należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności, który znajduje się na pudełku tekturowym oraz

blistrze po symbolu „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek ten nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Zapytaj farmaceutę,

jak usunąć leki, których już nie używasz. Powyższe działania pomagają chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek APAP intense

− Substancje czynne leku to ibuprofen i paracetamol. Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg

ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

− Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: skrobia kukurydziana, krospowidon (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna,

powidon K-30, skrobia, żelowana kukurydziana, talk, kwas stearynowy.

Otoczka: alkohol poliwinylowy, talk, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek APAP intense i co zawiera opakowanie

APAP intense, 200 mg + 500 mg, tabletki powlekane występuje w postaci białych do prawie białych,

owalnych tabletek powlekanych o wymiarach 19,7 mm x 9,2 mm.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierające 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20,

24 lub 32 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

Wytwórca

Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.

P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area

41004 Larisa

Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w Krajach Członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska – APAP intense

Malta – APAP intense 200 mg/500 mg film-coated tablets

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

tel.: +48 (22) 543 60 00

Szczegóły
3709844
LEK OTC
tabl.powl.
10 tabl.
Dostawa

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

CZAS DOSTAWY

(dni robocze)

DPD KURIER

11,99 zł.

1 DZIEŃ

DPD PUNKT ODBIORU

11,99 zł.

1 DZIEŃ

ODBIÓR OSOBISTY*

DARMOWA

PON - PT 7:00 - 20:00

SOBOTA  7:00 - 15:00

 

*DARMOWY ODBIÓR  w aptece Narutowicza 83 i 1 Maja 36, Lublin.

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 299 ZŁ.

Wszystkie zamówienia wysyłamy tego samego dnia/ do 24 h po otrzymaniu płatności.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawa wyłącznie na terenie Polski.

Zapytaj farmaceutę
Cena
11,31 zł
w tym VAT
Ostatnie sztuki w magazynie

Wysyłamy w 24 h

Darmowa dostawa od 299 zł

Podobne produkty

Sprawdź, jakim produktom zaufali inni

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć