Ibum forte zaw 200mg/5ml mali x 100 g marki niechciane PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Ibum forte zaw 200mg/5ml mali x 100 g

Opis

Lek Ibum Forte to zawiesina doustna zawiera ibuprofen – substancję z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), mających działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne. 

Opis preparatu 

Wskazania do stosowania

 • stany gorączkowe różnego pochodzenia między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego,
 • bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, takie jak:
 • bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych),
 • bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania,
 • bóle stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (np. skręcenia),
 • bóle na skutek urazów tkanek miękkich,
 • bóle pooperacyjne,
 • bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwskazania 

 •  jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją(przedziurawieniem) lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,
 • u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiekolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,2/7
 • w przypadku przyjmowania innych leków z grupy NLPZ (w tym inhibitorów COX-2 takich jak celekoksyb lub etorikoksyb), 
 • jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne krwawienie,
 • jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna (skłonność do krwawień) lub
 • zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
 • Jeśli osoby dorosłe stosują ten lek, nie należy przyjmować go w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibum Forte, zawiesina doustna:

 •  jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy w dawce dobowej powyżej 75 mg,
 •  jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej),
 •  jeśli u pacjenta stwierdzono choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono podwyższone ciśnienie krwi i (lub) zaburzenia czynności serca,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby,
 • po ostatnio przebytej poważnej operacji,
 • jeśli występuje odwodnienie ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek, 
 • w przypadku występowania obecnie lub w przeszłości astmy, przewlekłego kataru, polipów nosa lub chorób alergicznych możliwe jest wystąpienie duszności,
 • podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (np. prednizolon), leki rozrzedzające krew (np. acenokumarol), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy).

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych problemów z nerkami.Ibum Forte może maskować objawy istniejącego zakażenia lub gorączki.\Przyjmowanie takich leków jak Ibum Forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (3 dni). 

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy 

planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie okołoporodowym.

Ibuprofen w niewielkich ilościach przenika do mleka matek karmiących. W przypadku krótkotrwałego 

przyjmowania ibuprofenu w dawkach zalecanych, szkodliwy wpływ na niemowlęta wydaje się mało prawdopodobny.

Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Lek Ibum Forte zawiera maltitol.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza,lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek stosuje się doustnie.Dawka dobowa leku Ibum Forte ściśle zależy od masy ciała i wynosi: 20-30 mg/kg mc., w dawkach podzielonych, zgodnie z informacją poniżej. 

Wiek dziecka                                                          Dawka jednorazowa                                                    Max. dawki dobowej 

(masa ciała dziecka) 

3-6 miesięcy (5-7,6kg)                                                2,5ml (50mg)                                                            3 razy po 2,5ml (150mg) 

6-12 miesięcy (7,7-9kg)                                             1,25 ml (50 mg)                                                    3-4 razy po 1,25 ml = 150-200 mg

1-3 lat (10-15kg)                                                       2,5 ml (100 mg)                                                         3 razy po 2,5 ml = 300 mg

4-6 lat (16-20kg)                                                       3,75 ml (150 mg)                                                   3 razy po 3,75 ml = 450 mg

7-9 lat (21-29kg)                                                        5 ml (200 mg)                                                           3 razy po 5 ml = 600 mg

10-12 lat ( 30-40kg)                                                   7,5 ml (300 mg)                                                        3 razy po 7,5 ml = 900 mg

powyżej 40 kg                                                            7,5-10 ml (300-400 mg)                                        3-4 razy po 7,5 ml = 900-1200 mg   

Lek należy podawać w odstępach co najmniej sześciogodzinnych.

U niemowląt poniżej 6. miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna.

Instrukcja dawkowania przy pomocy strzykawki doustnej:

 •  po odkręceniu zakrętki nałożyć strzykawkę na korek umieszczony w szyjce butelki,
 • aby napełnić strzykawkę, butelkę należy energicznie wstrząsnąć, odwrócić do góry dnem, a
 • następnie ostrożnie przesuwać tłok strzykawki do dołu, wciągając zawiesinę w pożądanej ilości określonej na podziałce,
 • w celu dokładnego odmierzenia dawki kołnierz korpusu strzykawki powinien zostać ustawiony na linii podziałki znajdującej się na tłoku,
 • butelkę odwrócić do pozycji początkowej i ostrożnie wyjąć strzykawkę z korka,końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka, a następnie wolno wciskając tłok, ostrożnie opróżnić zawartość strzykawki, po zastosowaniu butelkę zamknąć, a strzykawkę umyć i wysuszyć. 5/7

Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego, dlatego jeżeli objawy nasilają się lub nie ustąpią po 3 dniach lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem. U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zalecane jest stosowanie leku Ibum Forte podczas posiłków. Lek nie zawiera cukru i alkoholu. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę (5 ml zawiesiny Ibum Forte zawiera ok. 1,12 g maltitolu, co odpowiada ok. 0,07 wymiennika węglowodanowego).

Przedawkowanie 

Objawy przedawkowania obejmują nudności, wymioty, ból brzucha, ból głowy, zawroty głowy,  senność, mruganie powiekami, zaburzenia widzenia, szumy uszne i rzadko niskie ciśnienie krwi, zmiany w składzie krwi, zaburzenia czynności nerek i utratę przytomności.

Pominięcie zastosowania 

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i  porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia problemów związanych z działaniami niepożądanymi.

Przechowywanie 

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25*C.Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 6 miesięcyLek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Skład 

Substancją czynną leku jest ibuprofen. 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, 

kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat bananowy, woda oczyszczona.

Pojemność 

100g, smak malinowy 

Producent 

HASCO-LEK

Szczegóły
6799761
LEK OTC
zaw.doust.
100 g
Dostawa

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

CZAS DOSTAWY

(dni robocze)

DPD KURIER

11,99 zł.

1 DZIEŃ

DPD PUNKT ODBIORU/ ŻABKA

11,99 zł.

1 DZIEŃ

ODBIÓR OSOBISTY*

SPECJALISTYCZNY KURIER POCZTEX**

DARMOWA

12,99 zł.

PON - PT 7:00 - 20:00

SOBOTA  7:00 - 15:00

2 DNI

INPOST PACZKOMATY***

INPOSTA KURIER 

12,99 zł.

12,99 zł.

1-2 DNI

1 DZIEŃ

 

*DARMOWY ODBIÓR  w aptece Narutowicza 83 i 1 Maja 36, Lublin.

** Metoda dostawy zalecana w przypadku zamówienia leków i produktów, które powinny być przewożone w odpowiedniej temperaturze.

*** Do paczkomatów nie wysyłamy LEKÓW OTC!

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 299 ZŁ.

Wszystkie zamówienia wysyłamy tego samego dnia/ do 24 h po otrzymaniu płatności.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawa wyłącznie na terenie Polski.

Zapytaj farmaceutę
Cena
23,74 zł
w tym VAT
Cena
23,74 zł
w tym VAT
Dostępny

Ponad 2600 zweryfikowanych opinii

Podobne produkty

Sprawdź, jakim produktom zaufali inni

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć