Furaginum Hasco tabletki 50 mg x 30 tabletek infekcje PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Furaginum Hasco tabletki 50 mg x 30 tabletek

Lek Furaginum Hasco stosuje się w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, u osób w wieku powyżej 15 lat.

Opis
Furaginum Hasco, 50 mg, tabletki - Furazidinum
Opis produktu 
Lek Furaginum Hasco zawiera furazydynę, zwaną także furaginą, jako substancję czynną.
Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych. 
Lek Furaginum Hasco stosuje się w leczeniu ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych, u osób w wieku powyżej 15 lat.
Przeciwskazania 
Kiedy nie stosować leku Furaginum Hasco
- Jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę, pochodne nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych  składników tego leku .
- W pierwszych trzech miesiącach ciąży.
- W okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia  u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych).
- U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy).
- Jeśli u pacjenta rozpoznano polineuropatię (zaburzenie układu nerwowego związane z 
uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub 
czuciowymi), np. w przebiegu cukrzycy.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Furaginum Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub  pielęgniarką, w szczególności, jeśli u pacjenta występują:
  • - zaburzenia czynności nerek, 
  • - zaburzenia czynności wątroby, 
  • - zaburzenia układu nerwowego,
  • - niedokrwistość, 
  • - zaburzenia elektrolitowe,
  • - niedobór witamin z grupy B i kwasu foliowego,
  • - choroby płuc,
  • - cukrzyca.
W ww. przypadkach stosowanie furazydyny zwiększa ryzyko uszkodzenia nerwów. 
U pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu obserwowano uszkodzenia nerwów obwodowych. 
Zaburzenie to w ciężkich przypadkach może być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta. Dlatego pacjent powinien zaprzestać stosowania leku Furaginum Hasco, jeśli wystąpią u niego objawy zaburzenia czynności układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów).
Jeśli w czasie stosowania leku Furaginum Hasco u pacjenta wystąpi gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność. Mogą to być objawy ostrych reakcji płucnych, które obserwuje się niekiedy u pacjentów leczonych pochodnymi nitrofuranu. W razie wystąpienia takich objawów, należy natychmiast zaprzestać przyjmowania leku − objawy te najczęściej ustępują szybko lub bardzo  szybko po odstawieniu leku. Jeśli lek stosowano długotrwale, nasilenie objawów i ich ustępowanie po zaprzestaniu podawania leku zależą od czasu kontynuacji leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych. Sprawą kluczową jest jak najszybsze rozpoznanie działania niepożądanego i odstawienie leku. Zaburzenie czynności płuc może być nieodwracalne. Reakcje przewlekłe występowały u pacjentów przyjmujących furazydynę dłużej niż 6 miesięcy. Przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
Jeśli pacjent stosuje lek długotrwale − może być konieczne badanie krwi oraz czynności nerek i wątroby.
Jeśli podczas leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi u pacjenta ciężka i uporczywa biegunka. Może  to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit – powikłania występującego niekiedy po  zastosowaniu leków przeciwbakteryjnych. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować leków przeciwbiegunkowych, które hamują perystaltykę jelit.
Lek Furaginum Hasco a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta  obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania poniższych leków:
- antybiotyków z grupy chinolonów (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy) −  furazydyna hamuje ich działanie bakteriostatyczne,
- antybiotyków aminoglikozydowych i tetracyklin – ponieważ nasilają działanie przeciwbakteryjne  furazydyny,
- chloramfenikolu i rystomycyny (antybiotyki) − zwiększają toksyczne działanie furazydyny na krwinki,
- leków zwiększających wydalanie kwasu moczowego, takich jak probenecyd (w dużych dawkach)  lub sulfinpirazon − zmniejszają one stężenie furazydyny w moczu i mogą powodować jej kumulację w organizmie, osłabiając skuteczność leczenia i zwiększając jej toksyczność,
- leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających trójkrzemian magnezu – zmniejszają wchłanianie furazydyny
- atropiny − opóźnia wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji się nie  zmienia,
- witamin z grupy B − zwiększają wchłanianie furazydyny.
Furaginum Hasco z jedzeniem, piciem i alkoholem
Furaginum Hasco należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje  zwiększenie wchłaniania leku.
Należy unikać spożywania alkoholu w trakcie stosowania leku Furaginum Hasco.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Furaginum Hasco nie wolno stosować w pierwszych trzech miesiącach ciąży (I trymestr) ani od 38. tygodnia i w okresie porodu, gdyż furazydyna może spowodować niedokrwistość hemolityczną u noworodka. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania w ostatnich trzech miesiącach ciąży (III trymestr).Leku Furaginum Hasco nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Furazydyna przenika do mleka kobiecego i może zaszkodzić karmionemu piersią dziecku.Furazydyna zawarta w leku Furaginum Hasco może niekorzystnie oddziaływać na czynność jąder, powodując zmniejszenie ruchliwości plemników i niekorzystne zmiany w ich budowie oraz zmniejszać ogólną ilość ejakulatu.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność 
prowadzenia pojazdów (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia).
Jak stosować?
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według 
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat
Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę; następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy  na dobę.
Lek należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje 
zwiększenie wchłaniania furazydyny. Kreska dzieląca ułatwia przełamanie tabletki w celu jej  łatwiejszego połknięcia i nie służy do podziału tabletki na dwie równe dawki.
Lek stosuje się przez 7-10 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-10 dniach, należy zwrócić  się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.
Stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 15 lat
Leku Furaginum Hasco nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.4
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku 
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Furaginum Hasco, mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, niedokrwistość.
Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie zwrócić się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala, gdyż może być konieczne specjalistyczne leczenie (między innymi płukanie żołądka i  dożylne podanie płynów, a w ciężkich przypadkach przeprowadzenie hemodializy). Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, ryzyko przedawkowania jest zwiększone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.
Pominięcie zastosowania leku Furaginum Hasco
W przypadku pominięcia zastosowania leku Furaginum Hasco, leczenie należy kontynuować stosując poprzednio przyjmowane dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku Furaginum Hasco
Przerwanie stosowania leku Furaginum Hasco w trakcie kuracji może powodować brak wyleczenia zakażenia dolnych dróg moczowych.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy natychmiast przerwać stosowanie tego leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala
Przechowywanie 
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Skład 
 Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), zwana także furaginą. 1 tabletka zawiera 50 mg furazydyny.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: skrobia żelowana, kukurydziana, sacharoza, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy 50.
Pojemność 
30 tabletek 
Producent 
 HASCO-LEK 
Szczegóły
3300762
LEK OTC
tabl.
30 tabl.
Dostawa

SPOSÓB DOSTAWY

KOSZT DOSTAWY

CZAS DOSTAWY

(dni robocze)

DPD KURIER

11,99 zł.

1 DZIEŃ

DPD PUNKT ODBIORU/ ŻABKA

11,99 zł.

1 DZIEŃ

ODBIÓR OSOBISTY*

SPECJALISTYCZNY KURIER POCZTEX**

DARMOWA

12,99 zł.

PON - PT 7:00 - 20:00

SOBOTA  7:00 - 15:00

2 DNI

INPOST PACZKOMATY***

INPOSTA KURIER 

12,99 zł.

12,99 zł.

1-2 DNI

1 DZIEŃ

 

*DARMOWY ODBIÓR  w aptece Narutowicza 83 i 1 Maja 36, Lublin.

** Metoda dostawy zalecana w przypadku zamówienia leków i produktów, które powinny być przewożone w odpowiedniej temperaturze.

*** Do paczkomatów nie wysyłamy LEKÓW OTC!

DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 299 ZŁ.

Wszystkie zamówienia wysyłamy tego samego dnia/ do 24 h po otrzymaniu płatności.

Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dostawa wyłącznie na terenie Polski.

Zapytaj farmaceutę
Cena
10,87 zł
w tym VAT
Cena
10,87 zł
w tym VAT
Dostępny

Ponad 3000 zweryfikowanych opinii

Podobne produkty

Sprawdź, jakim produktom zaufali inni